:: โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ::
Web Mail | Webmaster
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
บริการออนไลน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
ข้อมูลนักเรียน   
ศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครอง   
บุคลากร
แผนที่บริเวณโรงเรียน
ติดต่อ&สอบถาม
สายตรงผู้อำนวยการ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
เว็บแกลเลอรี่
 

     
นายไพทูรย์   นามสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
คุณครูธีระ  ชัยวรรณ์

 
คุณครูสุมาลี  โพธิ์สูง


คุณครูศรีสมบูรณ์  ฆารสะอาด 

 
คุณครูนภัสวรรณ  กองแก้ว

 
คุณครูจงจิต  บุญคุ้ม

 
คุณครูชูพงษ์  บุญส่ง

 
คุณครูสมศักดิ์  ขันคำ

 
คุณครูอังคณา  จันทะแสง


คุณครูอโณทัย  ไชยพิมพ์ 


คุณครูปารย์ปณิดา  ชาติมนตรี 

 
คุณครูจันทิรา  จำปาเรือง

 
คุณครูพิมอร  ทองไทย

 
คุณครูวัชรินทร์  มณีนิล

 
คุณครูละอองดาว  วาจนสุนทร


คุณครูจิรภา  สีหะวงษ์ 

 
คุณครูจุฬาลักษณ์  อรรคบุตร

 
คุณครูเขมจิรา  นิลนนท์

 
คุณครูจันทิพย์  ถิ่นถาน


นายขาว  นาคสิงห์ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2558, โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส, พัฒนาโดย โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์