รือเสาะชนูปถัมภ์
ภาพเก่าโรงเรียน
วันต่อต้านยาเสพติด58
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ
 
รอมฏอนสัมพันธ์2558
52 ปีรือเสาะชนูปถัมภ์
วันไหว้ครู2558
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
 
เข้าค่ายลูกเสือ54
กีฬาสี 2554
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน54
นักกีฬาฮอกกี้นราธิวาส